Get Adobe Flash player


Cienījamie kolēģi!


Jūs tiekat uzaicināti pievienoties izglītības ekspertiem un vecākiem, kuri pārstāvēs vairākas  Eiropas valstis, konferencē “Ceļš uz ģimeni, kas mācās: vecāki – agrīnas valodas apguves un domāšanas attīstības veicinātāji”, kas notiks Austrijā, Vīnē 2012. gada 16. - 17. novembrī.

 

Konferences mērķis ir prezentēt un apspriest jaunākos datus par 4-6 gadus vecu bērnu svešvalodas pamatu apguves un domāšanas prasmju attīstības rezultātiem, kas sasniegti ģimenes vidē. Šis pasākums piedāvā tā dalībniekiem starpdisciplināra dialoga platformu un ir domāts pirmskolas vecuma bērnu vecākiem, nacionālo un Eiropas vecāku organizāciju pārstāvjiem, pirmskolas izglītības pedagogiem, izglītības zinātņu un izglītības politikas speciālistiem. Konference ir organizēta sadarbībā ar Eiropas Vecāku asociāciju (EPA), un tā palīdzēs noskaidrot Eiropas dimensiju bērnu agrīnās attīstības jautājumos ģimenē, kā arī apvienot  ģimeņu, izglītības speciālistu un lēmējinstititūciju centienus šajā jomā.

 

Uz tikšanos Vīnē 2012. gada novembrī!

LLP EU


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.