Get Adobe Flash player
PASS darbības praktiskie rezultāti

 

PASS konference ir projekta «PASS: Vecāki kā veiksmīgi skolotāji» (Mūžizglītības programma, Grundtvig daudzpusējie projekti) noslēguma pasākums, kas tiek organizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Projekta uzdevums ir palīdzēt multilingvāliem vecākiem uzsākt   svešvalodas mācīšanu un veicināt radošās domāšanas prasmju attīstību 4-6 gadus veciem bērniem. 

Konferences gaitā tiks prezentēti PASS darba grupas izstrādātie praktiskie materiāli un apspriesti sasniegtie rezultāti. Dalībniekiem tiks dota vienreizēja iespēja iepazīties ar materiālu komplektu paraugiem angļu, franču, vācu, krievu, latviešu, holandiešu valodās un apspriest tos ar ekspertiem, pētniekiem un vecākiem.

Apmeklējiet PASS projekta mājas lapu, lai uzzinātu vairāk par projektu, apskatītu dažus izstrādāto materiālu paraugus un pievienotos vecāku grupai: www.ta-parents.eu!

Sekojiet mūsu PASS vecāku grupai arī
Facebook lapā!

LLP EU


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.