Get Adobe Flash player
Norises vietas

 

  • Piektdienas plenārsēdes notiks Izglītības ministrijas svinību zālē (Vīne).
  • Darbs sekcijās notiks bērnudārzu audzinātāju skolā viesnīcas tuvumā.
  • Pieņemšana pie pilsētas mēra piektdienas vakarā notiks Heurigen Furgassl-Huber.

LLP EU


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.